AFK Arena Private lậu Việt Hóa

AFK Arena Private lậu Việt Hóa

VIP10, 180K kim cương, 24H tương tử x10, vé phổ thông x200, thức ăn pet x500, gia cụ tệ x10K
Chiến thuậtThẻ bàiThần ThoạiGiả tưởng
Tỉ lệ nạp:1:10Người chơi:2.682Kích thước:0Ngày Open:26-05-2024
Sử dụng app 1.1.1.1 (CHplay/Appstore) fake ip để vào website khi bị nhà mạng hạn chế.
Hãy kéo xuống đọc kỹ thông tin game. Mạng kém thì fake sang china theo HD: SPEEDCN
Cần hỗ trợ liên hệ B Ca Discord - https://discord.gg/xCM5GytzZM
Các game khó Việt Hoá như các loại H5, ib page để đặt hàng - Ưu tiên khách VIP , tạo acc dùng 1.1.1.1 để vào web + game
AFK Arena Private lậu Việt Hóa
Thông tin trò chơi

Quà tân thủ (dùng code): VIP10, 180K kim cương, 24H tương tử x10, vé phổ thông x200, thức ăn pet x500, gia cụ tệ x10K -  Mở S6 vào ngày 10/6/2024

- IOS đã có - bấm nút tải tải IOS - Anh em nào không load data game xoá tải lại bản mới update ngày 28/5/2024 - đổi ngôn ngữ điện thoại sang eng hoặc china để load được data trong game - 20h13p ngày 29/5/2024.

Bước 1: bấm vào đây để đăng ký tài khoản

Bước 2: nhập thông tin như ảnh

 

Quà 7 ngày đăng nhập:

 Ngày 1 nhận Ivan cốt tướng
 Ngày 2 nhận 5000 kim cương + 50 vé thường
 Ngày 3 nhận Rem
 Ngày 4 nhận 24h exp tướng X10
Ngày 5 nhận thời trang người hầu nữ
 Ngày 6 nhận 5000 kim cương + 30 vé chủng tộc
 Ngày 7 nhận rương thần ma tự chọn
Sôi nổi ngày nhận 3000 kim cương + 10 vé thường
Tăng thưởng BXH, nhiệm vụ chính tuyến, PK
 Shop mỗi tuần làm mới 4 lần
 Mạo hiểm viễn hành mỗi tháng làm mới 1 lần
Tăng thưởng xu mê cung xu, xu công hội, bí bảo mỗi 2 tuần mở 1 lần
Trú tràng dụng binh mỗi tháng X4
Thông tin gói

Tỷ lệ nạp 360k =100 tệ thực = 1000 tệ trong game

Phúc lợi nạp

BONUS nạp khi tiêu tệ trong game, tính tệ thực VD 100 tệ thực  = 1000 tệ trong game (BONUS Chưa mở, chờ thông báo mới nhất)

Tổng nạp đạt  100 tệ: toản thạch 8888, 24 tiểu thì phấn trần 100

Tổng nạp đạt  200 tệ: điển tàng bì phu tự tuyển bảo tương nhất, bí phù tuyển trạch bảo tương 100, tinh anh linh hồn thạch 240, sử thi trang bị định chế bảo tương *2, 24 tiểu thì phấn trần 200 Tổng nạp đạt  300: thăng đằng bí phù tuyển trạch bảo tương 50, bí phù tuyển trạch bảo tương 200, anh hùng phấn trần 50000, sử thi trang bị định chế bảo tương *5, T3 chú ấn tự tuyển *3

Tổng nạp đạt  500 tệ: điển tàng bì phu tự tuyển bảo tương nhất *2, thú linh dụ thực 1200, hồng khắc ấn 3000, chủng tộc truyện kỳ vũ khí tuyển trạch bảo tương *2, mộng cảnh tinh trần 2200, 24 tiểu thì phấn trần 200, T3 chú ấn tự tuyển *3

Tổng nạp đạt  800 tệ: toản thạch 2W, thì quang khoán 120, tứ tộc trang bị tự tuyển tương *3, chủng tộc trừu tạp khoán 100, chiêm tinh khoán 120, hồng khắc ấn 3000, thăng đằng bí phù tuyển trạch bảo tương 50

Tổng nạp đạt  1200 tệ: điển tàng bì phu tự tuyển bảo tương nhất *2, thì quang khoán 150, chiêm tinh khoán 150, phổ thông trừu tạp khoán 100, chủng tộc trừu tạp khoán 100, sử thi gia cụ định chế *3, tứ tộc trang bị tự tuyển tương *5

Tổng nạp đạt  1600 tệ: thì quang khoán 120, chiêm tinh khoán 200, sủng vật tự tuyển bảo tương, tứ tộc trang bị tự tuyển tương *10, thú linh dụ thực 1000, gia cụ tệ 30000, T4 chú ấn tự tuyển 2

Tổng nạp đạt  2000 tệ: toản thạch 3W, thì quang khoán 150, chiêm tinh khoán 150, phó bản anh hùng tự tuyển bảo tương *5, truyện thuyết gia cụ định chế *2, thú linh dụ thực 2000, thăng đằng bí phù tuyển trạch bảo tương 300

Tổng nạp đạt  3000 tệ:SP anh hùng tự tuyển tương 2, hư không thạch *200, điển tàng bì phu tự tuyển bảo tương nhị *2, sủng vật tự tuyển bảo tương *2, truyện thuyết gia cụ định chế *2, hồng khắc ấn 4500, T4 chú ấn tự tuyển 4

Tổng nạp đạt  4000 tệ: toản thạch 5W, SP anh hùng tự tuyển tương 2, thì quang khoán 100, truyện thuyết gia cụ định chế *3, anh hùng trí hoán khoán, mộng cảnh tinh trần 18000, bí phù tuyển trạch bảo tương *500

Tổng nạp đạt  5000 tệ:SP anh hùng tự tuyển tương 5, anh hùng trí hoán khoán *2, hư không thạch *200, thần ma trang bị tự tuyển tương *10, thú linh dụ thực 3000, truyện thuyết gia cụ định chế khoán *5, T4 chú ấn tự tuyển *5

Tổng nạp đạt  6000 tệ:SP anh hùng tự tuyển tương 3, thần ma anh hùng tuyển trạch tương *10, anh hùng trí hoán khoán 2, mộng cảnh tinh trần 45000, hồng khắc ấn 9000, bí phù tuyển trạch bảo tương *500

Tổng nạp đạt  8000 tệ: toản thạch 10W, SP anh hùng tự tuyển tương 5, thần ma anh hùng tuyển trạch tương *15, điển tàng bì phu tự tuyển bảo tương nhị *3, mộng cảnh tinh trần 45000, hồng khắc ấn 15000, sủng vật tự tuyển bảo tương *2

Tổng nạp đạt  10k tệ:SP anh hùng tự tuyển tương 10, thần ma anh hùng tuyển trạch tương *10, hư không thạch *300, anh hùng trí hoán khoán *2, thú linh dụ thực 5000, truyện thuyết gia cụ định chế khoán *10

Tổng nạp đạt  15k tệ: toản thạch 200000, , điển tàng bì phu tự tuyển bảo tương nhị *5, hư không thạch *500, mộng cảnh tinh trần 80000, anh hùng trí hoán khoán 2, gia cụ định chế khoán

9, thần ma trang bị tự tuyển tương *10, sủng vật tự tuyển bảo tương *5

Tổng nạp đạt  20k tệ: toản thạch 500000, điển tàng bì phu tự tuyển bảo tương tam *5, thần ma trang bị tự tuyển tương *20, anh hùng trí hoán khoán 2, truyện thuyết gia cụ định chế khoán *10, , sủng vật tự tuyển bảo tương *10, bí phù tuyển trạch bảo tương *3000

Bảng VIP

*** Code event Đoan Ngọ: afk610 = 38888 KC + Vé quay 88+ 300 Thức ăn pet

1. Quà tích nạp Đoan Ngọ time 10/06 đến 16/06
Tích nạp 50 tệ: 50 vé thời quang
Tích nạp 200 tệ: 2 vạn kc + Rương thời trang*2
Tích nạp 500 tệ: 3 vạn kc + Pet tự chọn*5
Tích nạp 1000 tệ: 10 vạn kc + Rương tướng thần ma*5
(Ấn nút hành trình mới trong game, ấn dấu + ở web sẽ có mục thưởng cho event đoan ngọ riêng, kết hợp với event bonus nạp tổng cũ, tức h nạp 1 đc ăn 2 event)

2. Thêm gói nạp thời hạn ở thương thành
- Sa lệ ti lễ bao giá 648 tệ = 6480 KC + Salis*2 + 6480 exp vip
- chiêm tinh giá 648 tệ = 6480 KC + 200 thời quang + 6480 exp vip ( giới hạn 3 lần mua)
-khắc ấn giá 648 tệ = 6480 KC + 2888 tinh túy + 2888 lõi tinh + 6480 exp vip (giới hạn 5 lần mua)

- tướng hư không Thự Quang 328 tệ: Thự quang thủ hộ giả -hiệt đức*1 + 3280 exp vip
- tướng hư không Lưu Sa 328 tệ: Lưu sa võ giả - ba tư vương tử + 3280 exp vip